roser amills ilustracion en azul

Misser (que és com es diuen a Mallorca els advocats de #lainfanta) era un tractament donat a la gent important…

Misser (que és com es diuen a Mallorca els advocats de #lainfanta) era un tractament donat a la gent important, sobretot gent de lletres, però no sols advocats. Ve del llatí mi senior 'senyor meu', com també hi vénen, més o menys, mossèn i l'anterior mossènyer (meus senior).