roser amills presupost zero radio cornella entrevista marc cc a7 2012 1024 2

Entrevista a Presupost Zero ràdio Cornellà per parlar de fantasies eròtiques

entrevista de ràdio a Pressupost Zero, un programa fresc, jove i divertit, que s’emet a Ràdio Cornellà des de la tardor del 2003. Amb David Amador, Toni Giménez, Nathalie Rameux, Artur Joaniquet, Jandro Vega i Marc Fort.