roser amills de rodillas confesionario catedral de palma de mallorca

—Això es de pell de fava de cotxer!
—Ai! los ous, com més me’ls toques més me vols.
—Això es una casa de putes sense llum!
—Basta veure els sants per veure la festa.
—Cent mil llamps forcats penjats d’un garrover empaltat de prunera borda!
—Cristo en pèl, taronjes navel!
—Dones?… Cossiols que fan mes planta!
—Eren set que l’aguantaven i encara pixava tort!
—Estic més encès que un misto!
—Estira mes un pel de cotorra que una cadena de barco.
—Estira que ve peix!
—Ets mes caparrut que una trutge sorda!
—Ets més dolenta que carn de xinxa!
—Ets més xarec que ses retalladures de Judes!
—Ets un cap de porc amb orelles!
—Ets una puta mula cotxera!
—Fa un fred de collons de mico!
—Fa un fred que pela es cul a ses llebres!
—Genoll d’aqui genoll d’allà… jo tenc caguera i no puc cagar!
—Jo tenc un eriçonet que en sentir olor a fufa pega bot i s’estufa.
—Jo tenc un fabiolet que te forat i no sona i en sentir olor de dona tot d’una s’aixeca dret.
—Mal caigués la Seu i hi hauria feina per tothom!
—Mal patinessis davant una figuera de moro mentres pixessis i fotesis a dins amb sa faba per devant!
—Mal ploguin caps de sant!
—Mal te morisis d’oi tapat de moc!
—Mala puta rabanera, m’has llevat tots els doblers, m’has deixat sa fava torta i els collons de se’n revés.
—Maria… jo t’ho faria 10 vegades cada dia!
—Me cag en ses vetes des calçons blancs des foraviler que va fer es clot on se va plantar sa figuera on se va penjar en Judes es Dijous Sant!
—Me cagon sa primera puta que va dir vine i es catorze que li pitjaren darrera!
—Me cagon ses quatre postetes que aguanten es cagadero d’en Judes!
—Megagon ses banyes del bisbe!
—Mitja punyeta, no fas s’alçada d’un ca ajegut!
—No ets més beneit, perque ton pare va dir me cou i ta mare va dir basta!
—No hi ha res com semblar badoques del tot, passar per capdefava amb orelles i sabre-ho tot.
—Quaranta anys de puta i encara no saps remanar es cul!
—Que saps tú de munyir trutjes si lo més redó que has vist es un meló!
—Qui pets envia, merda espera.
—Per Sant Antoni un pas de dimoni.
—Remil de regrosses de senallades de campanes de Cristo!
—Remil recoranta rebanades de putes totes elles a un redol!
—Sa fortor es una cosa que es fabrica als ronyons, es filtra pels collons i surt pel cap de sa fava.
—Salut i feina, i un bon forat per guardar s’eina.
—Sembla mentida lo que sa perdiu s’estira!
—Ses olives i ses dones a casa externa són més bones.
—Si sa fortor fos boira… no hi voriem!
—Son mes xafarderes que ses bugaderes!
—T’en pegaré una que semblarà que el mon t’empeny!
—Te pegaria una galtada amb sa ma de pixar!
—Ton pare es verjo i ta mare te tel!
—Tot pot ser menos es collons tornar carabasses!
—Una porrerenca ni se vincla ni se trenca ni se romp ni se romprà.
—Vaig més fort que un pet d’ase!
—Vaig més just que sa pell d’es nas!
—Vatuadell, vols ser merda i no arribes a pet!

7 comentarios sobre “Dites mallorquines que no s’haurien de perdre: en saps alguna més i l’afegim?

Comparte y comenta esta entrada: