Sense gota ni senya

Camina caminaràs i cap envant te faràs,
amb això passaren dies i dies sense gota ni senya
de millorança, ni fingí es delit d’enlloc voler quedar-se mai
aquella dissortada que no se prendava per possessions
ni finestres pintades sigui com sigui no trobava camí
si no l’estimaven tal com era ballera rabiosa nervis d’encantada,
aquella al·lota que per casetes de bany i arbres acotats
davall mil i una ventades no besllumava racó
on conhortar-se,

i vos he de contar també que a la fi esdevingueren clam
ses raons i acusacions mentre es jove fadrinel·lo romania
corferit i moix que ningú escoltava

i parlem clars responien ells i obriren aquàtics, zoològics, musicals
es diccionaris fins que varen trobar una lletra rera s’altra
es seus noms: salvatgina, dona d’aigo, gruta, miratge.

Comparte y comenta esta entrada: