Sa lletra sencera: “Com més llarg i gruixat és / sa fadrina més ho ama, / quan li posen no diu res / quan li treuen reclama”

Es programa d’aquell dia a Les mil i una nits de catalunya Ràdio era de cançons i gloses malloequines eròtiques, amb altres dos mallorquins, en Gabriel Janer Manila i na Maria de la Pau Janer, directora i presentadora del programa, i na Roser Amills va improvitzar una glosa cantada… que va ser “tot sentiment”

Comparte y comenta esta entrada: