Rondaia mallorquina II
A sa plaça hi respiren pins feliços,
ses orenyelles corren a missa negre carbó
i si es pensament se forma a sa boca
som tan tota sola que ses ganes ho tornen tot claror
i hi ha horabaixes com aquest que plou aigo de bimbolla,
se fan les sis i busques i no me queden ni oli
ni bunyols ni mel ni figues seques descolorides
per deixar de pensar en tu… @roseramills

Comparte y comenta esta entrada: