L’arrel de la #Beatamaria és capaç de créixer dintre de l’ampolla d’aiguardent. Aquí només hi ha #herbes però bones :)) #lotrulldelesraboses
L’arrel de la #Beatamaria és capaç de créixer dintre de l’ampolla d’aiguardent. Aquí només hi ha #herbes però bones :)) #lotrulldelesraboses

Comparte y comenta esta entrada: