-Per què plores, si tot en aquest llibre és mentida? I ell respongué: -Ho sé, però tot el que sento és veritat

/ PARA PENSAR, Personal

-Per què plores, si tot en aquest llibre és mentida? I ell respongué: -Ho sé, però tot el que sento és veritat

-Per què plores, si tot en aquest llibre és mentida? I ell respongué: -Ho sé, però tot el que sento és veritat

Compartir esta entrada

Comparte y comenta esta entrada: